Pakiet 10 x sesja 1:1 60 minut

2528,00 

Opis

Sesja coachingowa 1:1 to wyjątkowy czas dedykowany klientce, który pozwoli jej na rozwinięcie swojej świadomości oraz osiągnięcie pożądanych efektów. Ta sesja jest skrojona na miarę indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientki, dając jej możliwość głębokiej refleksji, uczenia się i wzrostu.

Pierwsze chwile sesji coachingowej służą temu, aby nawiązać bliski kontakt z klientką. Pozwalam jej na swobodne wprowadzenie, dzielenie się swoimi obawami, celami i pragnieniami. W troskliwy i wspierający sposób zachęcam  do otwarcia się i podzielenia się swoimi myślami.

Następnie skupiamy się na identyfikowaniu i ustalaniu celów, które klientka pragnie osiągnąć. Pomagam jej jednoznacznie określić, czego chce doświadczyć, jakie przekonania chciałaby zmienić, jakie umiejętności pragnie rozwijać lub jakie obszary życia chce zbadać.

W dalszej części sesji, korzystając z różnych narzędzi i technik coachingowych, stymuluję klientkę do eksploracji swoich przekonań, wartości i sposobu działania. Dążę do odkrycia i zrozumienia tych obszarów, które podlegają zmianie, aby klientka mogła mocniej koncentrować się na swoim potencjale i zasobach.

Podczas pracy nad efektami, jako coach dbam o to, by klientka miała podczas sesji odpowiednią przestrzeń do wyrażania swoich myśli i emocji. Stymuluję ją do wyraźnego zdefiniowania kroków, które zamierza podjąć poza sesją, i wspieram ją na tej drodze. Pomagam jej identyfikować bariery i przeszkody, które mogą się pojawić, oraz opracowywać strategie ich pokonywania.

Efekty sesji coachingowych:

Współpraca klientki z kobiecym coachem świadomości może przynieść liczne efekty, które będą miały pozytywny wpływ na jej życie. Oto kilka z tych efektów:

  1. Klientka zdobędzie większą samoświadomość: Dzięki sesjom coachingowym klientka zbliży się do swojego wnętrza, odkrywając swoje pragnienia, cele, wartości i silne strony. Zyska również wgląd w swoje ograniczające przekonania i zachęcę ją do ich przewartościowania.
  2. Klientka będzie miała wyraźnie określone cele: Przez analizę i zrozumienie swoich pragnień, klientka będzie w stanie skoncentrować się na konkretnej drodze do osiągnięcia swoich celów. Razem ustalimy kamienie milowe, by miała wyrazistą mapę, którą będzie podążać.
  3. Klientka rozwinie nowe umiejętności i strategie: Praca nad rozwojem osobistym obejmie również rozwój konkretnych umiejętności. Wspólnie opracujemy strategie, które pomogą pokonywać przeszkody, rozwijać się i realizować jej cele w codziennym życiu.
  4. Klientka zyska większą pewność siebie: Praca nad wzmacnianiem świadomości i pozytywnego myślenia pomoże w budowaniu większej wiary w swoje umiejętności i możliwości. Nabierze większej pewności siebie i będzie bardziej gotowa na eksplorację nowych obszarów życia.
  5. Klientka osiągnie trwałe zmiany: Działania podejmowane w trakcie sesji coachingowych są ukierunkowane na wprowadzanie trwałych zmian w życiu. Dzięki regularnym sesjom coachingowym klientka będzie miała wsparcie i motywację do kontynuowania swojej drogi rozwoju poza samymi spotkaniami.

Podsumowując, sesja coachingowa 1:1 z kobiecym coachem świadomości to wyjątkowa okazja na rozwinięcie swojej świadomości oraz osiągnięcie konkretnych efektów. Dzięki indywidualnemu podejściu, wsparciu i motywacji, klientka będzie miała okazję eksplorować swoje pragnienia i cele, rozwijać umiejętności oraz wprowadzać trwałe zmiany, które wpłyną na jej życie w pozytywny sposób.

Jedna sesja trwa 60 minut.