Regulamin

Właścicielem witryny https://www.odnowa-joannalugowska.pl jest Joanna Ługowska, nazwana dalej Sprzedawcą.

Sprzedawca oferuje swoje usługi i towary, a osobę korzystającą z oferty nazywamy Kupującym, który dokonując transakcji (zakupu) potwierdza akceptację poniższego Regulaminu.

Ceny: podane ceny są cenami brutto, w walucie PLN.

Zamówienia: Kupujący dokonuje zakupu / zamówienia przez witrynę www.odnowa-joannalugowska.pl i jednocześnie wyraża zgodę na przetważanie danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem RODO.

Zamówienie może być zrealizowane pod warunkiem prawidłowo wypełnionego formularza. Nieprawidłowo wypełnione lub nieopłacone zamówienia będą anulowane.

Realizacja zamówienia odbywa się zgodnie z opisem towaru lub usługi.

Usługi cyfrowe realizowane są zgodnie z opisem usługi, w oparciu o informacje podane przez Kupującego. Kupujący zobowiązany jest do dokładnego wypełnienia danych, które wymagane są w formularzu, jeśli jest opcja rezerwacji terminu – musi tenże oznaczyć.

W przypadku chęci zmiany terminu wykonania usługi można tego dokonać nie później niż 24h przed terminem wykonania usługi. Zmiany terminu można dokonać wyłącznie jednorazowo. Rezygnacji z usługi można dokonać nie później niż 48h przed terminem rozpoczęcia usługi. Rezygnacja z usługi nie później niż 48h przed wykonaniem jej, jest odstąpieniem od Umowy (transakcji kupna/sprzedaży) i należy się zwrot pieniędzy Kupującemu.

Szczegółowe informacje o odstąpieniu od umowy znajdują się w zakładce „Polityka zwrotów

Płatności: płatności za zakupione towary lub usługi Kupujący dokonuje za pośrednictwem platformy PayPal. Warunkiem zakupu towaru / usługi jest uiszczona opłata. W przypadku złożenia zamówienia bez zapłaty w ciągu 72h, zostaje ono anulowane.

W przypadku problemów z płatnościami, Kupujący powinien zgłosić się do Sprzedawcy w celu: a) anulowania płatności i zamówienia w celu złożenia nowego b) poprosić o link do płatności c) poprosić o dane do zapłaty przelewem tradycyjnym.

W przypadku chęci lub konieczności zapłaty za zamówienie przelewem tradycyjnym, należy go kierować na numer konta: (bank) ………………………… oraz przesłanie pliku PDF z potwierdzeniem wpłaty a adres e-mail joannalugowska.odnowa@gmail.com

Dostawy: Dostawy towarów materialnych dokonywane są za pośrednictwem ……………… zgodnie z cennikiem podanym przy każdym z towarów. Obiór osobisty jest bezpłatny, wymaga wcześniejszego umówienia i jest możliwy pod adresem …………………………………… .

Dostawy są realizowane na terenie Polski.

Zamówione usługi realizowane są / dostarczane według opisu konkretnej usługi. Usługi cyfrowe (sesje online) realizowane są w terminie ustalonym przez Kupującego, za pośrednictwem aplikacji Teams. Treningi personalne odbywają się w terminie wybranym przez Kupującego, w miejscu oznaczonym w opisie usługi.

Jeśli opis usługi jest niewystarczający, skontaktuj się ze mną a ja udzielę Ci odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania.

Ciasteczka i Polityka Prywatności: zapoznaj się z nimi w zakładce „Polityka Prywatności”

Powyższy Regulamin obowiązuje Kupującego oraz Sprzedawcę. Kwestie nieopisane w Regulaminie reguluje Kodeks Prawa Cywilnego.