Zgodnie z prawem, w przypadku zwrotu towaru fizycznego / materialnego (takiego, jak książki, świece itp.) masz 14 dni kalendarzowych na zwrot bez podania przyczyny.

Jak dokonać zwrotu? Najpierw skontaktuj się ze mną (najlepiej mailowo na adres joannalugowska.odnowa@gmail.com lub skorzystaj z formularza w zakładce „Kontakt”) i poinformuj, że zwrotu chcesz dokonać. Ustalimy jak chcesz towar zwrócić, a gdy go otrzymam, zwrócę Ci gotówkę na wskazany numer konta. Zwrot środków otrzymasz najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych.

Pamiętaj, że towar musi być w takim stanie, w jakim go otrzymałeś – bez znamion używania, bez uszkodzeń, zalań, wraz z oryginalnym opakowaniem itd.

Co ważne – zwracający towar ponosi koszt jego przesyłki.

Jeśli chcesz dokonać wymiany towaru na inny, proszę o kontakt w celu ustalenia szczegółów.

Reklamację zgłaszasz w ten sam sposób, jak chęć zwrotu. Rozpatrywanie reklamacji regulują przepisy Prawa Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje 

Reklamacji podlega towar, w którym Kupujący wykrył wady ukryte lub gdy towar jest niezgodny z zamówieniem. Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą, przesyłając drogą elektroniczną wiadomość z opisem, na adres joannalugowska.odnowa@gmail.com

2. Podstawą reklamacji dotyczącej uszkodzeń przesyłki jest protokół zniszczeń sporządzony przez kuriera i/lub dokumentacja fotograficzna. 

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego w kwestii rękojmii, gdy sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną. 

5. Sprzedawca może poprosić o uzupełnienie danych reklamacyjnych, jeśli są braki w zgłoszeniu, oraz o przesłanie dokumentacji fotograficznej. 

6. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 kalendarzowych dni od złożenia jej przez Kupującego. 

Usługi świadczonej drogą elektroniczną, treści cyfrowej czy sesji online się nie zwróci 🙁 Czasu nie cofniemy.

Jeśli jednak jesteś niezadowolony / niezadowolona z naszej współpracy, trzeba znaleźć rozwiązanie. Możemy przeprowadzić inną sesję (w odmiennej formie) lub wspólnie znaleźć inne rozwiązanie.

Zwrot pieniędzy otrzymasz w przypadku, gdy:

  • sesja nie odbędzie się z powodu mojej niedyspozycji (nie dostarczę Ci treści cyfrowej czyli nie wywiąże się z Umowy)
  • odwołasz sesję nie później niż 48h przed jej rozpoczęciem

Zwrot pieniędzy nie należy się, gdy:

  • Sesja nie odbędzie się powodu twojej nieobecności
  • odwołasz sesję w czasie krótszym niż 48h przed jej rozpoczęciem

Istnieje możliwość zmiany terminu sesji na inny, nie później niż na 48h przed jej rozpoczęciem. Zmiany terminu konkretnej sesji możesz dokonać jednorazowo (nie ma możliwości zmiany terminów więcej niż jeden raz).

Jeśli nie możesz wziąć udziału w sesji, możesz ją „przekazać” dowolnej osobie, musisz jednak wypełnić zgłoszenie zmiany danych, wysyłając informację na adres e-mail: joannalugowska.odnowa@gmail.com nie później niż 24h przed rozpoczęciem sesji.

Wszystkie inne nieujęte w powyższym tekście problemy reguluje Kodeks Cywilny. Więcej informacji znajdziesz też w Regulaminie.

Wszelkie sugestie proszę prześlij na adres joannalugowska.odnowa@gmail.com